site-3279650_1920
Poszukujemy podwykonawców do czyszczenia studni melioracyjnych!!!
Więcej informacji 537-977-467
Zapraszamy do współpracy!!!
modern-architecture-3867428_1920

Godziny Otwarcia
poniedziałek ……….. zamknięte

wtorek ……………….. 8:00-14:00

środa ………………….. zamknięte

czwartek …………….. 8:00-14:00

piątek …………………. 8:00-14:00

previous arrow
next arrow

Gminna Spółka Wodna w Chełmży

Gminna Spółka Wodna w Chełmży

 

Gminna Spółka Wodna w Chełmży powstała w 1976r. Wpisana do katastru Wodnego pod nr RWGD/SW/17 w dniu 29.01.2004r. Wpis przeniesiono do systemu informacyjnego gospodarowania wodami regionu wodnego Dolnej Wisły  w dniu 01.01.2018r. Czytaj więcej.


Napisz do nas

Nasze ostatnie realizacje

Czym się zajmujemy

Gminna Spółka Wodna w Chełmży zajmuje się utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chełmża. Nasze działanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa upraw oraz życia mieszkańców. Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.  

Z uwagi na powyższe, Staramy się poddawać systematycznej  konserwacji urządzenia melioracyjne, w szczególności:

–       czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,

–       wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

–       odmulania dna koryt rowów,

–       utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,

–       oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prezentacja naszej gminy

GMINA CHEŁMŻA

Gminna Spółka Wodna w Chełmży

 Gmina Chełmża położona jest w północnej części Powiatu Toruńskiego, w centralnej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej ziemie o obszarze 179 km2 otaczają miasto Chełmża . Obszar Gminy Chełmża tworzy  28 sołectw  z ludnością liczącą prawie 10000 mieszkańców. Gmina ma charakter rolniczy. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną. Obok będących w przewadze gospodarstw indywidualnych, prosperuje również kilka dużych gospodarstw w formie podmiotów prawnych.
Rolnictwo uzupełniane jest przez działające na terenie gminy podmioty gospodarcze w branżach: meblarskiej, budowniczej, produkcji okien oraz handlu materiałami budowlanymi. Oś komunikacyjną gminy stanowią krzyżujące się tu drogowe i kolejowe linie biegnące z Torunia na Wybrzeże oraz z Bydgoszczy ku Mazurom, uzupełniane przez dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych. Atrakcyjność terenu podnoszą jego walory turystyczno-rekreacyjne. Znajdujące się na terenie gminy jeziora stwarzają  możliwość rozwoju bazy wypoczynkowej, sportów wędkarskich i wodnych. Dodatkowo sprzyjają temu architektoniczne i przyrodnicze zabytki czy interesujące wykopaliska.

Tu nas znajdziesz!

Zapraszamy na nasze inne profile społecznościowe


Facebook